CV PGDĐT-GDTrH. Dự thao giảng chuyên để Toán 7

UBND HUYỆN TÂN UYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Số : /PGDÐT-GDTrH ...

Văn bản triệu tập giáo viên tham gia hội thao truyền thống ngành giáo dục

THÔNG BÁO Để hưởng ứng các phong trào Thể dục thể thao truyền thống ngành Giáo dục – Đào tạo năm 2013 do SGD-ĐT và CĐGD tỉnh Bình Dương tổ chức. Phòng GD&ĐT và CĐGD huyện thông báo đến các CĐCS trường Mầm non – Mẫu giáo, Tiểu học, THCS đăng ký tham gia gải bóng chuyền và giải cầu lông truyền thống ngành Giáo dục năm 2013 như sau: *Giải bóng chuyền nam – nữ *Giải cầu lông nam – nữ Lưu ý: Hiệu trưởng và Chủ tịch...

tạo máy tính