Thời khóa biểu HKI năm học 2017-2018

THỜI KHÓA BIỂU HKI 17-18 (tháng 8/2017) Thứ Tiết 6A1 (Hòa) 6A2 ( Hằng) 6A3 (Diệu) 7A1( Duy) 7A2 (Hoa) 7A3(HDũng) 8A1(Bích) 8A2 (Thanh) 9A1 (M Vân) 9A2(Dung) Hai 1 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC 2 Văn (XHòa) CN (Dung) Lý (Hằng) GD (M Vân) Sử (Diệu) Văn(Hoa) Toán (Bích) Văn (Thanh) Lý (Dũng) Hóa(Duy) 3 Lý (Hằng) MT(HDũng) CN (Dung) Văn (XHòa) GD (M Vân) Sử (Diệu) Toán (Bích) Hóa (Duy) Văn (Thanh) Lý (Dũng) 4 MT(HDũng) GD (M Vân) Sử (Diệu) Văn...

THỜI KHÓA BIỂU HKI - NĂM HỌC 2015-2016

Trường THCS Huỳnh Văn Lũy THỜI KHÓA BIỂU HKI NH 15-16 (tháng 8/2015) 6A1 (Hằng) 6A2 (Luân) 7A1 (Thủy) 7A2 (Hoa) 7A3(Duyên) 8A1(Thoa) 8A2(Thanhv) 9A1(Dung) 9A2(M Vân) GV trực CC CC CC CC CC CC CC CC CC Toán (Duyên) Tin (Thoa) AV (Thủy) Sinh (Trang) Văn (Hoa) CN(Hằng) GD (M Vân) Văn (Dung) Văn (Thanhv) Tin (Thoa) Văn (Hoa) Văn (Dung) AV (Thủy) Sinh (Trang) GD (M Vân) AV (Luân) Lý (Hằng) Văn (Thanhv) GD (M Vân) Toán (Duyên) Sinh (Trang) Văn (Hoa) AV (Thủy) AV (Luân) ...

tạo máy tính