Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Thầy Bùi Anh Duy
Người gửi: Lê Văn Cơ
Ngày gửi: 09h:52' 12-01-2016
Dung lượng: 434.5 KB
Số lượt tải: 160
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG THẦY cô VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI tiết học ngày hôm nay
KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ
Câu hỏi
Hoàn thành các phương trình hóa học sau:
(1)….+ AgNO3 Fe(NO3)2+…
(2) H2SO4+…. BaSO4 + ….
(3) Fe(OH)3 Fe2O3 +….
(4) …+…. AgCl+NaNO3
KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ
Đáp án
(1)Fe + 2AgNO3 Fe(NO3)2 + 2Ag
(2) H2SO4+BaCl2 BaSO4 + 2HCl
(3) 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O
(4) NaCl + AgNO3 AgCl + NaNO3
t0
Bài 12.
MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ
Kiến thức cần nhớ
1. Phân loại hợp chất vô cơ
Kiến thức cần nhớ
2. Tính chất hóa học của các loại hợp chất vô cơ
+ Muối
+ Oxit bazơ
OXIT BAZƠ
BAZƠ
OXIT AXIT
AXIT
MUỐI
+H2O
Nhiệt phân huỷ
+ Axit
+ Oxit axit
+ Oxit bazơ
+ Bazơ
+ H2O
+ Axit
+ Kim loại
+ Bazơ
+ Bazơ
+ Axit
+ Oxit axit
+ Muối
?
?
?
?
?
?
?
?
?
II. Bài tập vận dụng
Bài luyện tập 1. Hoàn thành chuỗi phương trình phản ứng sau:
Đáp án
II. Bài tập vận dụng
Bài luyện tập 2. Ngâm một lá đồng vào dung dịch AgNO3 20%. Sau phản ứng, thu được dung dịch đồng (II) sunfat (CuSO4) và 10,8 gam Ag. Biết AgNO3 phản ứng hết.
a) Viết phương trình phản ứng
b) Tính khối lượng dung dịch AgNO3 20% đã tham gia phản ứng.
Tóm tắt
Cu + dd AgNO3 20%
10,8 gam Ag
dd Cu(NO3)2
a) Viết phương trình phản ứng
b) Tính khối lượng dung dịch AgNO3 20% đã tham gia phản ứng.
II. Bài tập vận dụng
Tóm tắt
Cu + dd AgNO3 20%
10,8 gam Ag
dd Cu(NO3)2
a) Viết phương trình phản ứng
b) Tính khối lượng dung dịch AgNO3 20% đã tham gia phản ứng.
Hướng dẫn giải
b) Tính khối lượng dung dịch AgNO3 20%
Tính số mol Ag
Viết phương trình phản ứng
Dựa vào phương trình phản ứng tìm số mol của AgNO3
Tính khối lượng (m) của AgNO3
Tính khối lượng dung dịch (mdd) AgNO3 20%
II. Bài tập vận dụng
Giải
Hướng dẫn giải
b) Tính khối lượng dung dịch AgNO3 20%
Tính số mol Ag
Viết phương trình phản ứng
Dựa vào phương trình phản ứng tìm số mol của AgNO3
Tính khối lượng (m) của AgNO3
Tính khối lượng dung dịch (mdd) AgNO3 20%
mdd =
mct
C%
100
Số mol Ag
m
M
nAg =
= 0,1 mol
10,8
108
=
Phương trình phản ứng
17
20
100
=
= 85g
Cu + 2AgNO3 Cu(NO3)2 + 2Ag
0,1mol
0,1 mol
Khối lượng của AgNO3
mAgNO = n M = 0,1 170 = 17 gam
3
Khối lượng dung dịch AgNO3 20%
C% =
mct
mdd
100
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP VỀ NHÀ
Về nhà học bài, làm tất cà các bài tập trong SGK
Đọc trước bài 14. Thực hành: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI
TIẾT HỌC ĐÃ KẾT THÚC
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN
 
Gửi ý kiến

tạo máy tính